Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  m mnm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Chí Nguyễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:39' 10-07-2016
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN U MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số : 141 /BC-THNH
  "Thị trấn U Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2014"

  "BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014"

  TT Họ tên Ngày sinh Quê quán dân tộc TG CM Vào Đảng Trình độ Bồi dưỡng QLNN Chức vụ Số QĐ Ngày tháng năm Lương hiện hưởng
  Nam Nữ dự bị chính thức GDPT "chuyên môn
  chuyên ngành" Tên trường Chính trị Ngoại ngữ Tin học Bổ nhiệm Bổ nhiệm tại Mã ngạch Bậc Thời gian nâng lương lần sau Hệ số
  chứng chỉ Nơi cấp
  1 Trần Lệ Chi 1975 U Minh - Cà Mau Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội x B "TT KTTH-
  HN Cà Mau" A x HT 1315 5/5/2014 "UBND huyện
  U Minh" 15a203 6/9 08/2015 3.99 x
  2 Huỳnh Tuyết Băng 1976 U Minh - Cà Mau Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội x B "TT NNTH-
  Cà Mau" B X P.HT 1314 5/5/2014 "UBND huyện
  U Minh" 115a203 4/9 12/2014 3.33 x
  3 Huỳnh Minh Trung 1980 U Minh - Cà Mau Kinh Cao Đẳng GD Tiểu học CĐSP Cà Mau B "CĐSP
  Cà Mau" B GV 15a204 4/10 03/2015 3.03
  4 Nguyễn Thị Thơm 1974 U Minh - Cà Mau Kinh Trung học GD Tiểu học CĐSP Cà Mau A GV B 7/12 04/2016 3.06
  5 Nguyễn Kim Hồng 1982 "Lý Văn Lâm-
  Cà Mau" Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội B "TT KTTH-
  HN Cà Mau" A x PTĐ 15a203 3/9 11/2016 "3,00" x
  6 Phan Ngọc Trinh 1974 U Minh- Cà Mau Kinh x Trung học GD Tiểu học CĐSP Cà Mau A GV B 8/12 09/2015 3.26 x
  7 Tạ Tiểu Mụi 1988 "Nguyễn Phích
  - U Minh" Kinh x Trung học "Kế toán -
  Tài chính" "TCKT
  Kỹ Thuật CM" A "TCKT
  Kỹ thuật" B NV B 2/12 05/2015 2.06 x
  8 Nguyễn Hoàng Răng 1971 U Minh - Cà Mau Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội x A x GV 115a203 7/9 09/2016 4.32 x
  9 Trịnh Ngọc Mức 1974 U Minh - Cà Mau Kinh Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội A GV 15a203 6/9 03/2015 3.99
  10 Trần Kim Ngân 1972 U Minh - Cà Mau Kinh Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội A GV 15a203 6/9 09/2014 3.99
  11 Nguyễn Minh Hoàng 1970 U Minh - Cà Mau Kinh Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội GV 15a203 5/9 11/2014 3.66
  12 Trịnh Cẩm Tự 1975 U Minh - Cà Mau Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội B "TT KTTH-
  HN Cà Mau" B GV 15a203 4/9 09/2015 3.33 x
  13 Trần Thị Hằng 1977 "Thanh Chương
  - Nghệ An" Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội A GV 15a203 4/9 11/2014 3.33 x
  14 Nguyễn Thanh Đạt 1975 U Minh - Cà Mau Kinh Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội A "TT KTTH-
  HN Cà Mau" A GV 15a203 4/9 11/2014 3.33
  15 Nguyễn Hồng Loan 1976 U Minh - Cà Mau Kinh Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội B "TT KTTH-
  HN Cà Mau" A GV 15a203 5/9 11/2016 3.66
  16 Lâm Thu Đông 1983 "Nguyễn Phích
  - U Minh" Kinh Trung học " Họa -
  Mỹ thuật" "Trung cấp VHTT&DL
  Cà Mau" B "TT KTHN
  Cà Mau" A GV B 2/12 05/2015 2.06
  17 Tăng Văn Tý 1984 "Thới Bình-
  Cà Mau " Kinh Cao đẳng "Thể dục -
  Thể chất" "ĐHSP
  Đồng Tháp" A GV 15a202 1/10 11/2014 2.10
  18 Đỗ Tú Loan 1985 "Nguyễn Phích
  - U Minh" Kinh x Cao đẳng GD Tiểu học CĐSP Cà Mau A GV 15a204 2/10 12/2016 2.41 x
  19 Vưu Kim Hoa 1970 "Nguyễn Phích
  - U Minh" Kinh x Đại Học GD Tiểu học ĐHSP Hà Nội x A x GV 15a203 6/9 09/2015 3.99 x
  20 Nguyễn Hoàng Rol 1981 "Nguyễn Phích
  - U Minh" Kinh x Trung học GD Tiểu học CĐSP Cà Mau B "TT GDTX
  huyện UM" A GV B 7/12 03/2016 3.06 x
  21 phạm thị kiều Diễm 1990 Kinh Cao Đẳng Tiếng anh CĐ Cộng đồng
  Nơi nhận
  - Phòng GD&ĐT
  - Lưu VT

  Lập bảng THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  ( đã ký )
  Nguyễn Chí Nguyễn
  Trần Lệ Chi
   
  Gửi ý kiến